Netop nu !

Hvad foregår der egentlig i markerne.....

Engelsk

Tysk

Besøg  www.frdk.dk

 

Denne side indeholder "Netop nu"  for 2010

Se tidligere år: 1997, 1998 og 1999    2000, 2001 og 2004  2005   2006   2007  2008  2009

Til hovedsiden

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Den 21.juli 2010

Der meldes om høstkatastrofe i Rusland med 10 mio hektar ødelagt af tørke. Tørke i Frankrig. Regn i Canada, som har betydet at store arealer ikke blev tilsået. Der er forventninger om en mindre høst i både England og Tyskland. Det viser, at vi lever i et landbrugsmæssigt smørhul. Og netop derfor er det vigtig, at vi kan opretholde en høj produktion med mulighed for at benytte de hjælpemidler og produkter, som er nødvendige i et moderne landbrug. Pludselig er situationen vendt, og nu stiger kornpriserne voldsomt. Heldigvis.

Også i vårbyggen aftager bladenes farve, og fyldningen er i gang. Her er der sået efter gyllenedfældning og en harvning.

Her er det direkte sået vårbyg. Den ser tyndere ud, men jeg har fra de foregående to års eksperimenter med direkte såning lært, at man ikke skal høste med øjnene....

I år bliver udbyttet i direkte sået formentlig lavere end i harvet fordi der kom så rigelige mængder regn i den første tid efter såning. Det har nok hæmmet rodudviklingen. I tørre år klarer direkte sået sig langt bedre.

Her ses, hvordan hvedehalmen fra sidste år og efterafgrøden er omsat.

Hestebønnerne har afsluttet blomstringen. De sidste blomster blev ikke til noget. Ganske som i ærter.

Den begynder at visne i bladene visse steder. Sikkert på grung af vandmangel.

Også her er der gang i fyldningen af frø.

Hvornår mon høsttidspunktet bliver?

Jeg har ikke noget nyt billede af vinterrapsen. Men også den modner hastigt nu.

Her er et foto fra 25.6 der viser at der er volume i afgrøden.

 

10. juli 2010

Solnedgang den 10.juli efter en dag med over 30 graders varme og med udsigt til endnu en tropenat.

Hestebønnerne bryder sig ikke om tørken nu. De nyeste blomster bliver ikke til noget, og enkelte steder kan man se nogle blade i toppen, som ser visne ud.

Byggen viser ikke tegn på vandmangel endnu, men den kunne helt klart godt bruge en bløder.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. April 2010: Såning afsluttet - venter på varme

Rapsen har været ramt af nogle deformiteter på bladene. Det tolkede jeg i første omgang som næringsstofmangel, men fra andre kilder forlyder det nu, at det er det kolde klima og nattefrosten. Det undrer mig bare en del, for i de år vi tidligere har oplevet et sent forår og nattefrost, så var det ikke til at se den slags.

I det nordlige Tyskland beskrives symptomerne også som meget udbredte.

Under alle omstændigheder har jeg besluttet ikke at tage nogle chancer. Her udbringes forskellige mikronæringsstoffer.

Rapsen er i knopstadiet, men man skal lede efter glimmerbøsser. Jeg forventer at der er store chancer for at det ikke bliver nødvendigt at sprøjte. Hvis behovet opstår, så vil det kræve en ny og særskilt kørsel, men jeg tager chancen.

Her et foto fra præcis samme dato, nemlig den 24.april 2008.

Her var der også nattefrost, og jeg kunne observere nogle mørke farvninger af knopperne. Alligevel var der ikke disse symptomer på bladene.

 

Aura i vinterrapsen den 4.april. Den har vokset godt siden da, på trods af kulde og nætter med frost.

Den 16. april blev der kørt gylle ud på 3 af ialt 4 vinterrapsmarker.

Det var tørt at køre og det resulterede i meget lidt skade på rapsen og ingen jord på landevejene.

Virkningen af ammoniumkvælstoffet er formentlig noget lavere i det gode vejr og når jorden ikke er fugtig. Det varede også nogle dage, før der kom regn. Men man kan ikke få alt til at

 

 

17.marts 2010: Jordbearbejdningen er i gang

Ja, men det er ikke mig, stål og diesel, men derimod mine hjælpere!

Det er ret uroligt: for fem dage siden var jorden frosset, og man kunne ikke hakke hul med en spade.

Nu er den tøet, og i årets allerførste spadestik var der en af de store regnorme.

Det viser, hvor stor aktiviteten er lige under jordoverfladen også ved lave temperaturer.

Hvis man har et meget højt antal dybdeborende regnorme på 100 individer/m2, så flytter de på et år 300 tons jord/ha !

For første gang nogensinde har jeg ikke sprøjtet ukrudt og spildkorn ned i efteråret. Det er for at få den mest effektive bekæmpelse og at holde mest mulig gang i rodvækst og mikroorganismer vinteren over. Denne mark har ikke været rørt siden høst.

Den skal have en 1 l glyphosat/ha når der kan køres (360 gram). Og så bliver den sandsynligvis tilsået med direkte såning unden harvning.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.januar 2010: Global opvarmning - er det ikke lige i øjeblikket!

Flotte frostdage med afgrøderne pakket ind i sne.

Rim i træerne og der loves mere sne

Efter den seneste gang sne med fygning.