De 5-årige storparcelforsøg Til hovedsidenReturSituationen 5.juni 2003

 

Fotos af situationen i forsøgsparcellerne den 5.juni 2003.

Til høst i år er 3. års hvede, og det bliver spændende at følge udviklingen i udbytter.

Se situationen i efteråret her. I efteråret 2002 var der mulighed for at få etableret forsøgene perfekt, men så blev de klassiske fejl ved halmhåndtering lavet, nemlig dårlig snitning og kun en enkelt stubharvning!

       

Selv i de pløjede parceller er der områder med elendig etablering:        

Da jeg pløjede blev halmen altid nedmuldet med 1-2 stubharvninger for at få gang i omsætningen og undgå et isolerende og rodstandsende lag. Ved pløjning uden nogen form for bearbejdning forinden overføres markens ujævnheder også til næste år - stubharven afjævner marken.

  
Vil der på trods af den gode lerjordskvalitet komme goldfodssyge, og bliver der forskelle imellem det pløjede og  de øvrige parceller? Kan det generelle udbytteniveau holde sig over sidste års relativt lave 80 hkg-niveau? Får selv de pløjede parceller udbyttenedgange pga. den dårlige halmhåndtering?

  

05-06-2003-discount1-i.JPG (6309 bytes)

"Discount"

05-06-2003-discount2-i.JPG (11275 bytes)

 

05-06-2003-discount5-i.JPG (8532 bytes)

Den kompenserende forhøjelse af udsædsmængden har slået igennem på antallet af planter og aks. Sikkert derfor er det de tætteste parceller.

Men der findes rigtigt mange svage og uanvendelige skud, som kun giver små aks.

05-06-2003-horsch1-i.JPG (7001 bytes)

Horsch Airseeder

05-06-2003-horsch2-i.JPG (11352 bytes)

 

05-06-2003-horsch5-i.JPG (8753 bytes)

Airseederen burde være upåvirkelig af halmbunker og dårligt snittet halm, da tænderne skærer under halm på overfladen. Alligevel er der uensartede områder, men generelt en god bestand.

Også her findes en del små sideskud.

05-06-2003-JD1-i.JPG (6348 bytes)

John Deere 740

05-06-2003-JD2-i.JPG (10882 bytes)

 

05-06-2003-JD3-i.JPG (8713 bytes) John Deere maskinen har med det høje skærtryk for det meste været i stand til at skære igennem alt bøvlet på overfladen. Her er en pæn bestand, som generelt er kraftige og stærke skud der kan give store aks.
05-06-2003-solitair1-i.JPG (6415 bytes)

Lemken Solitaire

05-06-2003-solitair2-i.JPG (11482 bytes)

 

05-06-2003-solitair4-i.JPG (8502 bytes) Noget uensartet bestand, og dermed også varierende antal aks/m2.

Ikke overraskende for mig. Som nævnt var der kraftige halmproblemer ved etableringen af forsøgene.

 

Pløjning+rotorharvesåning

 

 

Færre, men tendens til kraftigere planter og skud. Overraskende at plantebestanden ikke er tættere i det pløjede.

Som det ses, er det pløjede lidt længere fremme med skridningen.