Det næste skridt......

 

Engelsk

Tysk

Besøg  www.frdk.dk

Temasider om emnet Retur til hovedsiden

Direkte såning / No-till

 

Ny forskning fra Purdue University i USA: No-till reducerer udledningen af klimagasser

 

 

 

 

 

 

 

Det har længe været kendt, at reduceret jordbearbejdning og direkte såning udleder mindre CO2 til atmosfæren og til gengæld lagrer det i jorden, hvorved kulstofindholdet forøges og der opbygges mere organisk materiale og humus i jorden.

Til gengæld har der hersket uenighed om hvorledes det forholder sig med kvælstofilter (lattergas mm.) som er 300 gange voldsommere klimagasser. Nogle mener, at mindre jordbearbejdning kunne føre til større udledning af disse gasser.

Nu viser denne nye forskning, at udledningerne ved No-till reduceres med 57%.

Det tyder på at no-till lige netop på dette område adskiller sig markant fra reduceret jordbearbejdning. Andre undersøgelser har ikke vist entydige forskelle imellem pløjet og reduceret. Men når der sammenlignes med no-till er der i dette forsøg meget store forskelle.

Det skal bemærkes at chisel-plow, som er sammnelinget med pløjning, ikke just kan betegnes som reduceret jordbearbejdning fordi det er en meget voldsom harvning. Det svarer til en dybdeharvning i 30 cm.

Læs mere her

http://www.purdue.edu/newsroom/research/2010/101220VynNitrous.html

http://www.huffingtonpost.com/2011/01/05/study-notill-farming-redu_n_804604.html