Et spadestik  (23.12.2001) Til hovedsidenRetur

At reduceret jordbearbejdning medfører flere regnorme er velkendt, og lidt nede under jordoverfladen får man et indtryk af ormenes aktivitet.

De følgende fotos viser situationen i en urørt stubmark efter hvede med snittet halm i oktober. Afgrøderester på marken er nedmuldet i 17 år og sidst er den dyrket uden pløjning.

regnorm01-i.JPG (6559 bytes)

Jordprofil med huller. Tætheden svarer til flere tusinde ormegange/m2. Jeg har talt helt op til 20-25 gange på 10x10 cm.

regnorm2-i.JPG (9324 bytes)

Et spadestik med en jordprofil med masser af gange og en god struktur.

regnorm3-i.JPG (8576 bytes)

Ormegangene er med til at ilte jorden og afvande efter kraftige regnskyl. Desuden er gangene med til at gavne rodudviklingen.

regnorm4-i.JPG (8385 bytes)

Ovenstående spadestik viste sig at indeholde 7 regnorme.

regnorm5-i.JPG (8938 bytes)

De dybdeborende regnorme, Lumbricus Terrestris, danner   ormegange med en diameter der ikke efterlader tvivl - de er ganske enkelt store.

spade3-i.JPG (7733 bytes)

Her et eksemplar af den dybdeborende regnorm, Lumbricus Terrestris: Den er meget kraftig og rødlig. Arten udgør normalt kun 3-4% af den samlede regnormebestand i pløjet agerjord, og er nok den mest såbare overfor pløjning. Ved overgang til RJ vokser dens andel til 10-15% i løbet af 4-6 år (typisk på lerjord).