Klik her for at se fotos fra marken
Retur

Til hovedsiden

Frem

Følg marken!

I efteråret 2000 har jeg tilsået to marker efter principperne for reduceret jordbearbejdning. Jeg vil naturligvis følge markerne nøje igennem hele dyrkningssæsonen. For at kunne huske udviklingen, når jeg skal beslutte om det bliver den fremtidige dyrkningsmetode, bliver fotos lagt ind på disse frit tilgængelige sider.

 

Fakta om marken

 

 

For at sætte tingene på spidsen, og virkelig udfordre dyrkningen i form af goldfodssyge, knækkefodssyge med mere, er marken sået som 3.års hvede. En disposition, der i visse år kan koste alvorlige udbyttetab eftersom jorden ikke er i den bonitetsmæssige høje ende af skalaen. Med andre ord: lykkes denne mark, er systemet anerkendt her hos mig.

Forudgående behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgrøde:Vinterhvede, Hereward

Forfrugten Hereward hvede blev høstet og halmen snittet den 14.august. Mejetærskeren er monteret med 17" skærbord og en almindelig snitter. Mejetærskeren er ikke udstyret med avnespreder, hvilket vil være et must for reduceret dyrkning i større målestok.

Halmen er nedmuldet den 16/8 og 21/8 med en Marsk Stig Culti stubharve. Denne iøvrigt gamle, men stadig tilfredsstillende, stubharve er udstyret med en dobbeltakslet rotor i stil med hankmo systemet, og denne giver en rigtig god indarbejdning af halm og jord. Da tandafstanden kun er 19 cm. giver det en god gennemarbejdning af jorden. Harven er meget følsom for lejesæd og store bunker halm, og derfor er jeg tvunget til at sætte kort stub og snitte halmen så godt som mulig. Halmen fra alle marker har været snittet og nedmuldet siden 1985, hvilket har forbedret jordstrukturen betydeligt, og forøget antallet af regnorme enormt. Jeg formoder at denne mangeårige periode har omstillet jordens bestand af mikroorganismer til også bedre at kunne omsætte halm i et dyrkningssystem med reduceret jordbehandling.

8/9 blev spildkorn bekæmpet med 1,4 liter Roundup 2000. I denne proces bekæmpes sandsynligvis også en stor mængde småt ukrudt samt græsukrudt der kun har små spirer.

18/9 påbegyndtes såningaf arealet med Lemken Solitair skivesåmaskine med rotorharve. Fremspiret planteantal/m2= 305 planter

Se fotos fra marken

 

På disse sider vises fotos fra de samme to parceller hele sæsonen igennem med henholdsvis konventionel og reduceret jordbearbejdning. Desuden vises en skillelinie i marken, hvor den højre halvdel er konventionel og venstre er reduceret. Klik her!