Observationer i vinterhvede Til hovedsidenRetur

 

Kommentarer den 4.december 2001 

Hveden har ikke udviklet sig over jorden længe. Markerne bærer med de gule blade tydeligt præg af der er nedmuldet halm. I år har jeg dog ikke emtestriberne på grund af avnesprederen. Nu er det ensartet fordelt.

Til foråret vil der i stedet ske en frigivelse af det kvælstof der nu er bundet til omsætning af halm når der kommer varmere vejr i maj. Jeg har dog helt klart planer om at starte op så tidligt som mulig og med mere startkvælstof til foråret i forhold til sidste år, hvor der var sået tidligere og planterne havde busket sig og groet helt til jul.

 

261101-mark8-i.JPG (11797 bytes)Foto 26.11.01
Det var meget overraskende at konstatere at rodudviklingen er meget flot. Planterne fra fotoet blev renvaskede, og jeg målte rodlængden. Fra sidste år havde jeg nogle fotos af planter med rentvaskede rødder fra samme dato.  Sidste år var planterne mere udviklede og havde sideskud, hvor de i år kun har tre blade og ikke nær så stor plantemasse. Men planterne i år har længere rødder, og de længste var 17 cm - hvilket jeg var ret overrasket over at se.

Bemærk en dybdeborende regnorm på billedet - marken er fyldt med orme overalt hvor man løfter jorden.

261101-planter-i.JPG (20230 bytes)Foto 26.11.01