De 5-årige storparcelforsøg Til hovedsidenRetur

 

Herunder ses de 5-årige forsøgsparceller som de så ud den 3.maj 2002. I år er der meget stor variation imellem både de forskellige såmetoder, men også de enkelte gentagelser indbyrdes. Det vil sige at alle RJ maskiner har områder hvor hveden står virkeligt flot, og andre områder hvor den står elendigt!

Som nævnt tidligere, var det nogle såbetingelser, som man under normale omstændigheder aldrig ville drømme om at så i. Det var et problem at få samlet alle maskiner og nå det inden næste regnvejr. Det kom bare ikke - de næste dage blev det tørt og sol! Havde vi vidst det og ventet blot en dag, så havde betingelserne været bedre.

Der er for mig ingen tvivl om at den konventionelle metode vil vinde stort i år. De andre parceller har meget dårlige områder med ringe planteal og planteudvikling, som vil trække ned på gennemsnittet.

Skeptikerne overfor RJ kan så føle sig bekræftede i deres anskuelser og fortsætte som hidtil, og tilhængerne af RJ vil sige at det var århundredets værste betingelser, og derfor ingen rettesnor. Resultatet vil selvfølgelig vise metodernes indbyrdes resultater under de givne betingelser, men vil ikke vise reduceret jordbearbejdnings potentiale i relation til konventionelt, da betingelserne var så ringe. Uanset hvilke maskiner man vælger, så gælder der stadigvæk nogle grundlæggende regler for et godt såbed og et håndværk! Regnvejr i 25 dage i september er absolut ikke normalt.

Regnvejr er absolut intet problem for såning af hvede. Selv store mængder regn er ingen hindring - blot der er en dags tørvejr med sol og vind! I dette efterår var det for det første meget vådt hele tiden, men der var ikke en dag med sol og tørre i luften. Herved tørrer jorden ikke op på noget tidspunkt.

Fotos af parcellerne den 3.maj (klik for forstørrelse)

030502pløj2-i.JPG (12425 bytes) Pløjning+rotorharve
030502gødn2-i.JPG (12701 bytes) Gødningsspreder+nedharvning
030502solitair2-i.JPG (12704 bytes) Lemken Solitair
030502jd2-i.JPG (12620 bytes) John Deere (18 cm rækkeafstand)
030502horsch2-i.JPG (12681 bytes) Horsch Airseeder