Til hovedsidenRetur
Spændende tyske forsøg Opdateret 09. juli 2001
 

En række flerårige storparcelforsøg er gennemført i Tyskland. Forskellige maskiner er i RJ dyrkning sammenlignet med værtsejendommens konventionelle pløjning og såning.

Jeg betragter såmaskiner med dobbelt-skiveskær og trykrulle som den ideelle løsning til RJ. Lemken Solitair er ikke specielt ofte nævnt som en maskine til RJ, men jeg har valgt den maskine som hjørnestenen i min overgang til RJ. Dette at skiverne er dobbelte, sikrer en god spredning af afgrøderester, og giver en mere logisk belastning i forhold til enkeltskive maskinernes sideværts belastning. At hver skærsæt efterfølges af en trykrulle, sikrer kapillærvirkning under tørre forhold, og giver samtidig en præcis dybdestyring af hver enkelt sårække. Princippet er velkendt fra roesåmaskiner.

skiver.JPG (37662 bytes)

Lemken Solitair såsystem

Fra firmaet Horsch's side, hører man mest om modellen med tænder, Aiseeder. Imidlertid har Horsch også en dobbelskive maskine, hvor hver enkelt såskiver efterfølges af trykruller - med modelbetegnelsen DS/D. Maskinen har klaret sig særdeles godt i disse forsøg.

Bemærk at i alle tre år har reduceret jordbearbejdning i alle tilfælde overgået den konventionelle metode!

 

wpeC.jpg (14593 bytes) I vinterraps i 1998 har dobbeltskiveskær maskinen overgået de øvrige.
wpeA.jpg (16110 bytes) I vinterhvede i 1999 overgår dobbeltskiveskærene den ellers velkendte og normalt højt placerede Køckerling maskine.

wpeB.jpg (18881 bytes)

I vårbyg i 2000 bliver dobbeltskiveskærene kun overgået af en airseeder med placering af 30 kg N /ha.