Til hovedsidenRetur
Ærter og reduceret jordbearbejdning
 

Som omtalt på disse sider tidligere, så findes der kun meget få forsøg med dyrkning af ærter uden pløjning. Jeg husker kun et enkelt landsforsøg, og det medførte udbyttetab i størrelsesordenen 10 Hkg/ha.

Ærter var derfor den afgrøde jeg var derfor mest skeptisk overfor på forhånd. Alligevel var såbedet så godt, at jeg såede en hel mark til, i stedet for kun et hjørne.

Tilsvarende har jeg en mark der er dyrket med pløjning. De kan dog ikke umiddelbart sammenlignes - afstanden er ca. 3 km og der har været roer i sædskiftet i den pløjede, hvilket har fremmet ukrudtsbestanden betydeligt, især pileurter!

Sorten er Javlo, og det er en af de laveste ærtesorter. De er meget længe om at komme "deropad" i foråret, og det varer længe før de lukker (derfor er sorten perfekt til udlæg af græsfrø). Udvikling og plantehøjde har stort set været identisk foråret igennem.

Men nu er der forskel

RJ marken er stadig grøn. Selv et område i marken med meget let jord er stadig grøn. Den pløjede mark er nu ved at gulne. Denne forskel tyder på at vandforsyningen er bedre i RJ marken - jeg har slet ikke observeret vandmangel her på trods af 130 mm. nedbørsunderskud og meget lidt regn i maj.

Visuelt observeret fik jeg indtrykket af, at der også er flere bælge i RJ marken. Jeg besluttede derfor at lave optællinger i begge markerne.

Javlo ærter Bælge/plante Frø/bælg Frø/plante
Reduceret 7,6 5,7 43
Pløjet 5,9 5,4 32

(gns. af 10 tilfældig planter/mark)

Optællingerne kan ikke umiddelbart overføres til en udbytteprognose. Plantetal og tusindkornsvægt har afgørende indflydelse, men alt andet lige, så ser det mest positivt ud for RJ marken, eftersom antal planter/m2 i foråret har været identisk.

RJ

Planter fra RJ marken

 

Pløjet

Planter fra marken der er efterårspløjet.