Til hovedsidenRetur

Problematisk etablering af vinterhvede

Ikke just den bedste start på overgangen til reduceret jordbearbejdning! Marker der tidligere var stubbearbejdet var mere fugtige end urørte marker. Det krævede blot lidt sol og vind i nogle få timer, før at jorden tørrede op og det lysnede - problemet var blot, at disse betingelser sjældent var til stede.

Solitair maskinen har også sine begrænsninger. Våd, tung og fedtet jord kan simpelthen pakke imellem skiveskærene så det ender med at de blokerer og det slæber (se foto). Før det når hertil, ville man i et normalt år være standset for længst. I meget fugtig jord har den svært ved at lukke sårillerne ordentligt.

 

blokering af skiveskær

 

stubbearbejdning

Ploven er afløst af en Lemken Smaragd. Denne stubharve har eksisteret i mange år og repræsenterer ikke nogen speciel nytænkning. Men den udfører et eminent arbejde med fuld gennemskæring af stub og opblanding af snittet halm. Overfladen efterlades afjævnet og pakket. Med forkrøblede vingeskær kan den flade barbejdning opretholdes. Arbejdshastigheden er høj og dermed forhøjes kapaciteten. De kraftige stenudløsere beskytter imod jordfaste sten.
Fremspiringen er trods de vanskelige betingelser ganske god. De første par tællinger viste en fremspring på 88%. 14-10-01-okt-spir2-i.JPG (3589 bytes)

 

De 5 årige forsøg

Den 10.oktober fik vi endelig gennemført såningen af storparcellerne i LandboCentrums 5-årige forsøgsmark - efter to udskydelser. Vejrmeldingen lovede regn senere på dagen, og mere regn de følgende dage, så alle var enige om at nok var sidste chance. At vejrmeldingen så ikke passede, og vejret faktisk blev godt de  efterfølgende dage er en helt anden historie ......

14-10-01-okt-forsoeg1-i.JPG (5878 bytes)
14-10-01-okt-forsoeg2-i.JPG (7197 bytes) Jorden er meget leret og den var meget våd og knoldet. Jeg havde problemer med at gennemføre et ordentligt arbejde, og rillerne var åbne mange steder. Horsch maskinen kunne opretholde sådybden, og den ligner umiddelbart en vinder. John-Deere  maskinen klarede lukningen afrillerne bedre, da den har større tryk på de jernruller der pakker efter skiveskæret.

Det eneste jeg kan frygte, er om Horsch maskinens dæk-pakning lukker den meget våde jord så meget at der opstår iltmangel. De steder, hvor jeg har vendt i tilsået jord på egne marker, sker der ingen fremspiring. og lidt af det samme kunne måske opstå her.

Almindelig pløjning og såning lykkedes ganske godt, og vil sikkert distancere sig udbyttemæssigt fra de andre metoder.

 

Her et nærfoto af den ubekvemme jord.

14-10-01-okt-forsog3-i.JPG (8255 bytes)