Eksperimentet

Fra frøgræs til vårbyg.....

Til hovedsidenRetur

 

"Det er meget godt med det der pløjefri dyrkning, men når man har frøgræs, så kan ploven da ikke undværes!"

Det er et af de spørgsmål eller konstateringer der ofte høres. Og det er et relevant spørgsmål. fordi der naturligvis er visse udfordringer der skal håndteres.

Grundlæggende mener jeg at det er enten-eller om man pløjer eller ikke. Hvis man har brugt 4-5 år på at opbygge alle de velkendte fordele ved det pløjefri system i form af bedre jordstruktur, organisk materiale i overfladen, regnormegange, mikro- og makroporesystem, jævne marker, bedre afvanding og naturlig fjernelse af den gamle pløjesål, så vil det efter min mening være vanvittigt at bombe det tilbage ved at pløje et enkelt år.

Frøgræsmarken skal kunne omlægges uden pløjning. Og selvfølgelig kan det lade sig gøre - jeg har set det hos mange der ikke har pløjet i masser af år. Og nogle håndterer det ganske fint endda med at etablere hvede efter frøgræs - med eller uden harvning. Men hos mig og med mine maskiner er det stadig en ny udfordring og på eksperimentstadiet, og da jeg ikke kan være sikker på at få fjernet frøgræshalmen, skal det også være muligt at snitte halmen..

Grundlæggende mener jeg også, at flere stubharvninger i denne proces må accepteres. Tre stubharvninger balancerer med en pløjning rent tids- og omkostningsmæssigt. Hvis man har eksempelvis 30% frøgræs i sædskiftet og der høstes i to år, så er det 15% af arealet der skal omlægges hvert år. På den lille del af arealet kan jeg godt acceptere en eller flere stubharvninger ekstra, for netop at undgå at pløje og derved ændre systemet.

I "pløjetiden" var jeg nået til den konklusion, at det var bedst at pløje det hele ned. Snit halmen med mejetærskeren og derefter også snitte med en slagleklippper kørt diagonalt over marken, og herefter nedpløjning med jordpakker.

Dernæst var det også i det pløjede system slut med hvede efter frøgræs. Der var alt for mange gange det gik galt på grund af udtørring, fritfluer eller dårligt såbed. Derimod gav en vårbygafgrøde efter frøgræs ofte 4-6 Hkg mere i udbytte. Og så kunne vårbyg efterfølges af vinterhvede som stadig fik fordel af forfrugtsvirkningen.

Kan der pløjefrit etableres en afgrøde, som får en god start, så mener jeg der er potentiale for et merudbytte i forhold til vårbyg efter hvede etc. Den gode jordstruktur i den gamle frømark med mange porer vil være en god forudsætning, og næringsstoffer i nedbrydningsprodukterne fra den gamle frømark vil også være tilstede.


Følg marken igennem sæsonen herunder med billeder (klik for forstørrelse):

 

exp-rødsving-i.JPG (10524 bytes) Rødsvingel 2.års inden høsten i juli 2002. Marken har været forpagtet siden foråret 2000, hvor jeg etablerede vårbyg med udlæg af rødsvingel. Jeg har således aldrig pløjet her.
exp-snittet-i.JPG (12827 bytes) Her er rødsvingelen høstet på roden og halmen er snittet fra mejetærskeren. Herefter er marken kørt over med en slagleafpudser.

Mængden af halm i overfladen virker ret chokerende - og tanken om at her skal blive vårbyg uden pløjning kan godt virke ret fjern!

exp-stubharv1-i.JPG (14947 bytes) Gamle redskaber behøver ikke at være dårlige. De er afskrevne og ligger omkostningsmæssigt langt fra de ekvipager der i dag tilbydes, og som kræver en masse Hk og koster en masse.

Denne gamle Marsk Stig stubharve er fin til at splitte græstørven med. Tandafstanden er 19 cm og der kan købes forskellig bredde spidser til den. Smalle er bedst i starten. Som efteredskab har den en spaderulleharve med to sektioner. Den er med til at ryste jord fra tuerne og splitte det yderligere. Første kørsel skal blot ridse i overfladen.

At sætte min Lemken Smaragd stubharve medfuld gennemskæring på marken her ville ende helt galt med en masse stor græstørv.

exp-stubharv-i.JPG (11449 bytes) Stadig den første harvning. Det var planen at den skulle haves to gange lige efter hinanden, men travlhed betød at der gik flere uger inden næste harvning.
exp-oktober-i.JPG (11150 bytes) Efter to harvninger fik marken lov at ligge, så der kunne komme genvækst klar til glyphosat sprøjtning. Den 31.oktober blev sprøjtet med 4.1 liter Glyphonova (360 g/l). Rødsvingel er meget svær at bekæmpe med glyphosat fordi bladene er så smalle. Virkningen er også længe om at vise sig, og på grund af det sene tidspunkt ville jeg ikke vente på total nedvisning. Her ses marken den 17.november.

28. november blev marken harvet med fuld gennemskæring med Lemken Smaragd harven, og så håbede jeg at sprøjtningen havde virket, så der ikke ville komme genvækst i foråret.

exp-såbed-i.JPG (12933 bytes) Her den 23.marts harvedes marken med Smaragd harven. Strukturen i jorden var rigtig god, men jeg kunne frygte om de mange tuer der stadig fandtes kunne forstyrre såningen. Det snittede halm er stort set væk. Jeg forventede at de relativt store mængder halm kunne give forstyrrelser, men regnorme og omsætning af mikroorganismer havde gjort sit.
exp-såning-i.JPG (15058 bytes) Såning den 25.marts med nedfældning af flydende N32.  Marken var ret ujævn at køre på, og de gode jævne marker man ellers har ved pløjefri dyrkning kunne kunne ikke genkendes her! Hastigheden var heller ikke de ca. 12 km/t jeg normalt kører, men nærmere 8-9 km/t.

Nogle steder lå der kerner på jordoverfladen.

exp-fremspir-i.JPG (16818 bytes) Situationen den 25.april.
exp-3.maj-i.JPG (15192 bytes) Den 3.maj har afgrøden etableret sig med en tilfredsstillende plantebestand.