Regnorme "Lumbricus Terrestris" i aftenen

En tur hen over en hvedemark med lommelygten giver et indtryk af, hvor mange regnorme der egentlig findes, når man har praktiseret reduceret jordbearbejdning i nogle år.

Den store bestand af regnorme er netop derfor jeg ikke kan acceptere "pløjning engang imellem". De permanente gange ødelægges og jordstrukturen forstyrres og udviklingen "resettes".

Ganske vist ser man huller og fødedepoter samt eskrementer, når man færdes om dagen, men gør dig selv den tjeneste, at gå en tur med lommelygten her i forårsaftenerne!

Når man bevæger sig fremad, forsvinder en meget stor del, inden man overhovedet når hen i nærheden af dem. Lys og de ganske svage rystelser man frembringer i jorden, får dem til at trække sig væk lynhurtig og i sikkerhed i gangen.

Men prøv alligevel at se, hvor mange regnorme er er på et tilfældigt foto:

 

Og herunder er alle 12 stk. markeret med røde cirkler (nede i højre del er to stk. markeret med blå cirkel. De er i gang med at producere flere regnorme!):

 

Med de forekomster på jordoverfladen, som billederne har fastfrosset, så kan det omregnes til en bestand, der svarer til 450-500.000 dybdeborende regnorme per hektar. Og så er spørgsmålet: hvor mange der ikke er i overfalden, eller som har skjult sig inden billedet blev taget?

På dette foto med 11 regnorme på et område der kun repræsenterer ca. 0.25 m2, kan man i stor forstørrelse også se to snegle (rødt omrids). De findes derude endnu, og om dagen ser jeg ofte store flokke af måger, som går rundt og guffer snegle. Den milde og fugtige vinter har ikke hæmmet sneglene, og man kan forvente, at der kommer massive opformeringer frem til næste efterår. Især hvis sommeren bliver fugtig.

I marken her er der ikke bekæmpet snegle. Spildkorn fra vinterrapsen fik lov at blive alt for stort, og der var mange snegle i det. Jordbearbejdning og såning hæmmede dem, og de blev ikke bekæmpet med piller. Derfor har der hele tiden været et mindre sneglepres i marken.

 

Her er en kort optagelse:

Filmsekvens

 

Retur