Resultater i vinterhvede Til hovedsidenRetur

Næsten et år er gået siden de første marker blev tilsået uden pløjning. Det har været spændende at følge dem året igennem.

Desværre har jeg ikke udbyttemåler monteret på mejetærskeren. Det vil jeg overveje til næste år, da det giver mulighed for at lave en mængde småforsøg med gødskning og planteværn.

Imidlertid var det næsten et "must" at få opgjort udbytterne i hveden, for at kunne konstatere dyrkningssystemernes resultater.

Derfor blev der høstet nogle skår i fuld skærebordsbredde i tilfældige spor i markerne uden for sprøjtesporene. Arealerne blev opmålt og den høstede mængde blev vejet på brovægt hos en god nabo. Markerne ligger overfor hinanden, og bonitetsmæssigt er de meget ens.

Resultatet er meget tilfredsstillende, idet Hereward ikke er i den højtydende kategori og jeg har normalt ikke så store udbytter i 2.års hvede.

Begge marker er 2. års Hereward vinterhvede. Korrigeret til 14,5% vandindhold:

 
Pløjet mark

Halm snittet, nedmuldet og pløjet. Sået med Lemken Solitair skiveskærsmaskine monteret på rotorharve den 29.9, udsået 203 kg/ha.

 

 

  91,6 Hkg/ha

Reduceret jordbearbejdning mark

Halm snittet, nedmuldet den 8.9. Stubharvning 24.9. Sået med Lemken Solitair skiveskærs- maskine monteret på rotorharve den 26.9, udsået 203 kg/ha.

 

 

  96,3 Hkg/ha

 

I forvejen havde jeg taget beslutningen om at skifte 100% om til reduceret jordbearbejdning - ærter og vårbyg var lykkedes rigtigt godt, og dette resultat må siges virkelig at underbygge beslutningen.

Det viser, at ikke alene kan det lade sig gøre at droppe ploven uden udbyttetab - men at dyrkningssystemets logiske fordele kan være med til at sikre et merudbytte.

Mindre stress i efteråret, 600 kr/ha sparet i maskinomkostninger og et merudbytte i dette tilfælde på ca. 500 kr/ha -

 

Se bla. tidligere observationer fra den høstede mark her.

Resultater fra 3.års marken kommer senere når marken er høstet.