Rodudvikling i vårbyg ved pløjefri dyrkning

23. juni 2004

Til hovedsidenRetur(Klik på illustrationerne for forstørrelse)

 

 

 

 

Forskel på vårbyg planter. N32 nedfældning i det pløjefri system har sikret udviklingen, og forfrugten strandsvingel har yderligere forbedret plnaternes udvikling via den gode jordstruktur.

Da jeg den i starten af juni gravede vårbygplanter op for at tjekke rodudviklingen, var det interessant at iagttage nogle tydelige forskelle. Planteudviklingen i vårbyg efter strandsvingel var markant bedre end efter vinterhvede og endnu bedre end efter vårbyg der var efterårspløjet, og hvor gødningen var bredspredt og nedharvet. Sådatoen var næsten identisk.

På fotoet ses, at både rodudviklingen og rodlængde var betydeligt bedre efter strandsvingel (i midten), og der var også tydelig forskel i plantehøjden.

Mange forventer store problemer ved at håndtere frøavl i et pløjefrit dyrkningssystem. Glem alle betænkeligheder ved frøgræs og pløjefri dyrkning! Det er en klar fordel på alle områder, og jeg sætter stor pris på frøgræssets fordele forud for vårbyg. Den strukturforbedrende effekt og tilførselen af organisk materiale er betragtelig, og det at materialet forbliver i jordoverfladen er en stor fordel.

 

 

 

Vårbyg Prestige opgravet 4.6

Til venstre: pløjefri dyrkning, forbrugt hvede, N32 nedfældet ved såning.

Midten: pløjefri dyrkning, forfrugt strandsvingel, N 32 nedfældet

Højre: pløjet, forfrugt hvede, gødning spredt og nedharvet.