Lemken Smaragd stubharve  (8.11.2002)

 

Til hovedsidenRetur

Flad stubbearbejdning med Lemken Smaragd stubharve

smaragd2.jpg (22594 bytes)

Den nye justerbare og vendbare spids fra Mølbro A/S

Typer af kraftige stubharver med fuld gennemskæring har fået en uberettiget kritik: de kan ikke arbejde med fuld gennemskæring i en "flad" profil. Nu kender jeg ikke de andre fabrikater fra praktisk brug, og derfor udtaler jeg mig om Lemken Smaragd harven.

Nogle udtrykker , at afstanden fra spidsens nederste punkt til vingeskærets underkant er stor, og at spidsen derfor vil rode dybdere i jorden end underkanten af vingeskærene.

Nu er stubharven ikke meget anderledes fra andre markredskaber hvad angår sliddele: den skal naturligvis udstyres efter forholdene. Til Lemken Smaragd harven findes flere typer spidser og vingeskær. Spidserne findes i to længder, og her skal man naturligvis anvende en kort type til flad bearbejdning. Vingeskærene findes i forkrøbbet og en lige udgave. Den forkrøbbede skal altid benyttes.

Desuden skal indstillingen af harvens hældning overvåges nøje. Blot en enkelt omgang på topstangen kan have afgørende indflydelse på arbejdsgangen. Det er vigtigt, at vægten "hænger" imellem pakvalsen og med spænd (og ikke træk) på topstangen (for at pakvalsen kan jævne og pakke jorden bedst muligt, og lade pakvalsen styre dybdegangen). Kører man med for kort topstang, så "svæver" pakvalsen mere eller mindre ubelastet.

Med korrekt indstilling kan harven let overtrumfe en gammel type såbedsharve til såbedstilberedning til vårsæd om foråret, hvor bearbejdningsdybden ikke må overstige sådybden.

skaer2.jpg (17151 bytes)

Som det ses fra siden, er bearbejdningsprofilen "flad"

Mange af de nye stubharver ti lreduceret jordbearbejdning, blander ikke halm og jord sammen, men laver blot en gennemskæring og efterlader jorden relativt urørt, men underskåret, og har kun en efterhave til efterredskab. Pakvalse til at holde på fugt og sikre fremspiring af spildkorn mangler. 

Smaragd harven har nogle brede ledeplader over spidsen, som laver en turbulent opblanding af jord og halm - og selv om man kun kører i 4-5 cm. dybde, så ser det meget voldsomt ud fra sidelinien når man kører med stor hastighed. Flowet over vingeskærene giver også en god effekt. Den aftager dog relativt meget, når vingeskærene slides og bliver smallere.

Hule tallerkener foretager yderligere en opblanding og jævning af tandsporene, og pakvalsen trykker og jævner af til afslutning. En ekstra kørsel med denne harve er derfor stort set uden effekt, fordi gennemskæringen er udført i fuld bredde og arbejdet har været effektivt fra første kørsel.

smaragd-i.JPG (2928 bytes)

Nu er der kommet et nyt produkt på markedet fra Mølbrø A/S til harven. Det er en vendbar spids, som kan flyttes efter ønske.

Med den nye spids afmonteres ledepladerne over den traditionelle spids, og den nye spids overtager dens rolle. At spidsen er vendbar forlænger levetiden, og når man monterer den fra ny eller vender den, kan dens arbejdsdybde og justering i forhold til vingeskærene indstilles efter ønske.

I virkelighedens verden, er det er ikke altid så optimalt, at vingeskær og spids følges ad rent slidmæssigt, og derfor vil montering af nye spidser til halvslidte vingeskær netop betyde, at spidsen arbejder for dybt. Med den nye spids er man frit stillet - den rykkes blot lidt længere op i de ovale huller ved montering til slidte vingeskær.

Se mere på linket herunder:

Link til sliddelskatalog hos Mølbro A/S