Til hovedsidenRetur
Fordele for jorden og miljømæssige aspekter ved reduceret jordbearbejdning
I det nye nummer af Crops (sep.2001) kan man læse om resultaterne fra forsøg og overvågninger, hvor man har sammenlignet konventionel og reduceret dyrkning i 11 år.

Tallene taler for sig selv i tabellen herunder:

I rodzonen: Konventionel Reduceret ændring
Jord N tab 4,4 mgN/kg jord 1,4 mgN/kg jord 69% reduktion
Nedbør absorbering 11 L/min/m2 16 L/min/m2 43% forøgelse
Antal organismer 25/m2 36/m2 44% forøgelse
regnorme biomasse 25 gram/m2 41 gram/m2 63% forøgelse
Jord erosion/tab i drænvand:      
Afløb 213.328 L/ha 110.275 L/ha 48% reduktion
Sedimentationstab 2045 kg/ha 649 kg/ha 68% reduktion
Total fosfor tab 2,2 kg P/ha 0,4 kg P/ha 81% reduktion
Tab af tilgængeligt fosfor 0,03 kg/ha 0,008 kg/ha 73% reduktion
Total oxideret N-tab 1,28 mgN/sek 0,08 mgN/sek 94% reduktion
Isoproturon 0,01 mikrogram/sec 0 100 % reduktion

En overraskende opdagelse viser, at jordens højere indhold af organisk materieale og evne til at binde næringsstoffer har betydet, at man slet ikke kunne spore udvaskning af ukrudtsmidlet IPU! (forbudt i Danmark men tilladt i England). Tænk hvis vi alle havde dyrket Danmarks jord ved reduceret jordbearbejdning, så var dette middel ikke blevet forbudt!