Etablering af vinterraps 2002  (10.10.2002)

 

Til hovedsidenRetur

 

101002raps1-i.JPG (3250 bytes) Jeg lærte sidste år at stubbearbejdningen forud for vinterraps skal absolut ikke være øverlig 3-4 cm. Tyske erfaringer og samt erfaringer fra andre i Danmark med flere års erfaringer anbefaler en dyb bearbejdning. Vinterraps vil gerne have løs jord.  I år var der udført en øverlig 3-4 cm harvning efter høst. Inden såning blev marken harvet i ca. 10 cm. dybde. Smaragdharven foretager en effektiv opblanding af jord og snittet halm.

I det meget varme og tørre vejr, er det meget vigtigt, at stubharven er udstyret med pakvalse, således at fugtigheden bevares.

Jeg har ikke sprøjtet med Glyphosat inden såning imod spildkorn. Dels er tidshorisonten oftest for kort, og desuden var der meget få hvedespildkorn. I stedet vælger jeg at benytte en Kerb sprøjtning i november. Herved opnås også en effekt på andre græsukrudtsarter samt visse tokimbladede arter.

 

101002raps2-i.JPG (3618 bytes) Såning af 4,5 kg Disco vinterraps/ha. Aktiv såning - dvs. anvendelse af rotorharven i lav arbejdsdybde sikrer afjævning af overfladen, fordeling af snittet halm og rigtig struktur i overfladen. Herved opnås en meget jævn overflade. Trækkraftbehovet og sliddet er minimalt, og hastigheden er rigelig høj for mig ved 12 km/t.
101002raps3-i.JPG (4354 bytes) Nøjagtig dybdestyring og trykruller i sårillen sikrer fremspiring under tørre forhold.
101002raps4-i.JPG (4501 bytes) Tilførsel af N32 samtidig med såning. Normalt er efterårstilført N et must her hos mig, men i år er planteudviklingen også rimelig i despor der ikke har fået gødning. De nye kvælstofnormer og manglende organisk kvælstofpulje fra husdyrgødning betyder, at der stort set er opspist efter høst. Men den totale N-norm til vinterraps på 174 kg N/ha bliver noget udhulet ved tilførsel af 40N om efteråret - så er der 134 N tilbage om foråret. Forædleren af Disco vinterraps anbefaler en forårstilførsel på 220 kg N om foråret! Derfor er jeg ikke specielt begejstret for vinterraps - vi får simpelthen ikke lov at høste et tilfredsstillende udbytte med de alt for lave normer.
101002raps5-i.JPG (3250 bytes) Rapsen den 10.oktober 2002.
101002raps6-i.JPG (4834 bytes) Rodudviklingen den 10.oktober 2002.

101002raps7-i.JPG (4687 bytes)

Nogle stiller tvivl om effekten af jordmidler ved reduceret jordbearbejdning. Sidste år havde jeg gode erfaringer med doseringen af Command, og derfor reducerede jeg i år doseringen til 0,25 liter/ha udsprøjtet om morgenen i let dug, men under meget tørre betingelser generelt. Virkningen ser meget tilfredsstillende ude - hovedproblemet hyrdetaske er totalt elimineret. Her ses ærenpris som er meget hæmmet af midlet.

101002raps8-i.JPG (5658 bytes)

I et område hvor der ikke er sået, ses den gode effekt meget tydeligt.