07. maj 2006

Netop nu !

Hvad foregår der egentlig i markerne.....

 

Denne side indeholder "Netop nu"  fra  forår 2005   Se 2004 og tidligere hændelser helt tilbage til 1997 ved at klikke her

Billederne på siderne kan forstørres ved at klikke på dem.

Til hovedsiden


8. februar 2006: Træer og grise

27.oktober 2005: Der er sket en masse!

15.august 2005: Det lykkedes!

11.august 2005 Høstvejret driller

4.juni 2005 Regn og vækst

18.maj 2005 God vækst lige nu

3. maj 2005 Maj måned - med varme og vand.

21.april 2005 Vækst, men mangler varme

10.april 2005  Såningen overstået

23.marts 2005    Gødskning af frøgræs


 

Så må det vist være på tide med lidt nyt herfra!!!

topkap4-i.JPG (19282 bytes) Mandag snestorm. Tirsdag regn. Onsdag den 8/2/2006 var sneen væk og det var gråvejr.

I gårdens indkørsel står otte store lindetræer, som er meget høje. I de 10 år jeg har haft gården, har der været ryddet rigtig mange elmetræer væk. Dengang var hele gården nærmest tilgroet som i eventyret om Tornerose. Stod man i hovedbygningens have kunne man end ikke skimte markerne - vel at mærke om vinteren uden løv. Omkring bygningerne var der store elmetræer og ude ved vejen stod en række kæmper.

Nu er de væk, og mandag i snestorm fældede firmaet Woodcut den sidste meget store poppel, som stod meget malplaceret alene tilbage.

Efterhånden stod lindetræerne alene tilbage og rakte alt for højt imod himmelen.

topkap5-i.JPG (17178 bytes)

Jeg har længe ønsket at få dem topkappet. Og da Woodcut nu var på stedet, spurgte jeg hvor længe de ville være om det. Og jeg blev noget overrasket over svaret: "en dags tid!".

Vel at mærke uden lift!

Da jeg har højdeskræk i en 25 meters lift, og sikkert ville være adskillige dage om det, slog jeg til med det samme. Og allerede onsdag udførte de arbejdet.

Her ses indkørselen udefra, og det ses tydeligt, hvor høje træerne er i forhold til bygningerne. Rygningen på bygningen er ca 12 meter.

topkap9-i.JPG (17305 bytes) Imponerende at kunne kravle rundt i træerne som de gjorde!

Og så arbejde med motorsav samtidig!

De udførte et flot arbejde.

topkap10-i.JPG (11766 bytes) Og så har vi selv lige lidt arbejde med motorsaven og oprydning bagefter!

Når træerne får dannet kroner blive de meget smukke, og vil passe godt til bygninger og hele indkørselen.

gris.JPG (7797 bytes)

I stalden går det rigtig godt. Stalden fungerer super godt i vintervejr, og styringen af den naturlige ventilation fungerer rigtig fint. Jeg kan let holde de ønskede temperaturer og vel at mærke med en rigtig god luft.

Alt i alt kan jeg glæde mig over at konstatere,  at der er intet jeg ville have ændret nu hvor jeg kan se tilbage på 9 måneders drift. Og grisene trives rigtig godt. Mit høje krav som udgangspunkt til velfærd og trivsel er til fulde opfyldt. Se uddrag af dyrlægerapport fra december herunder.

Den første egentlige E-rapport efter indkøringen, var oktober kvartal. Her har daglig tilvækst været 902 gram og forderforbruget har været 2,66 Fe/kg tilv.

Dette fine resultat forventer jeg bliver yderligere forbedret i første kvartal 2006, fordi smågrisene der bliver leveret nu, er langt bedre end dem vi fik til og med september fra den første leverandør. Sundheden er nu helt i top. Der går ofte dagevis imellem at kanlylen er i brug.

 

dyrlaege2-i.JPG (21845 bytes) <-- Udsnit af dyrlægerapport med kommentarer til sundhed og vældfærd (klik for forstørrelse).

Lige netop det jeg havde ønsket.

Jeg kan konstatere, at det var godt jeg ikke lyttede til konsulenters tvivl og skepsis om denne staldtype. Som sædvanlig skal man tro på sig selv og bygge beslutninger på viden og sund logik.

Ganske lige som ved pløjefri dyrkning!

 


 

Der er sket en masse!

2005-10-27 chikaner-i.JPG (21793 bytes)

En situation i høst. Ak ja! Teknisk forvaltning i Sorø tænker ikke på, hvordan føden produceres! Chikaner hedder de. Erhvervschikaner kunne de også kaldes. Og de anlægger dem i hobetal!

Og når man så samtidig planter træer (som jo bliver større med tiden) lige netop der, hvor vejen er smallest, så vidner det om total mangel på forståelse for ,at det ikke kun er små personbiler, der kører på vejene.

27.oktober 2005

En sen oktoberaften: så må det vist være på tide med lidt nyt og en opdatering!

Pudsigt nok, har der i lang tid været rigtigt mange besøgende på disse sider, på trods af den manglende opdatering.

Siden høsten har der været travlt og meget at lave hele tiden. Det er egentligt underligt, at selv om høsten har været nem og der er sparet en masse tid på korntørring, så har det alligevel været en meget travl tid. Der er rigtig mange opgaver hele tiden, og en masse reparations- og veldigeholdelsesopgaver har jeg slet ikke nået.

Den nye produktion af grise har naturligvis givet ekstra opgaver og en masse arbejde. Især i opstartsfasen. Men generelt har det kørt forbavsende godt. Stalden har fungeret tilfredsstillende, og jeg har ikke fundet nogle punkter, hvor jeg ville have indrettet det anderledes. Der har været lawsonia problemer med de leverede smågrise. I perioder endda ret alvorlige og det har medført øget tidsforbrug til sundhedsindsatser. Der har også været problemer med det leverede færdigfoder (den slags troede jeg på forhånd bare kørte på skinner, men jeg skulle blive klogere!).

Men efter en problemhåndtering og en fremadskuende indsats på fodersiden kører det godt nu. Og tilfældighederne ville, at den oprindelige leverandør af smågrise selv sagde kontrakten op, og en ny smågriseleverandør giver nu et helt andet grundlag at arbejde på.

 

2005-10-27 engrapgr afpudsning-i.JPG (20499 bytes)

Jeg fortsætter eksperimenterne ! Efter succes med at efterlade halmen i strandsvingelen prøver jeg nu også snitning af halm fra 1.års engrapgræst.

 

Efterårets markarbejde er gået rigtig godt. Og i år har det virkelig været nemt at etablere de nye afgrøder. Trods tørken er fremspiringen gået perfekt alle steder. Det viser, at det lykkes at holde kapillærvirkningen. Jeg har set et utalt at pløjede marker med dårligt fremspiret vinterhvede, hvor man har glemt alt det grundlæggende. Jordpakkerne er mange steder flyttet væk fra ploven og til frontliften på såsættet. Og hvis man så pløjer flere dage inden såningen,  så er jorden udtørret forinden!

På en tur igennem det østlige Tyskland i efterårsferien var der også rigtigt mange dårligt fremspirede marker. Især for vinterrapsens vedkommende. Jeg plejer altid at være imponeret over tyskernes flotte rapsmarker, men jeg må sige, at de vist ikke skal forvente nogen stor 2006 høst! Markerne i DK er generelt langt bedre etablerede, og der er hovedsageligt gode marker i det danske landskab.

2005-10-27 hvede efter strandsv-i.JPG (54821 bytes)

Jeg kunne ikke styre mig! Selv om jeg generelt anbefaler at så vårbyg efter græsfrø, så skulle jeg lige forsøge med hvede efter strandsvingel. Her har halmen været snittet i to år fra frøgræsset. Teoretisk er der akkumuleret ca. 150-200 kg N/ha fra dette halm. Derfor bliver det spændende at følge hvedens udvikling. Men det er lidt af en udfordring at etablere det i de mange stubrester.

2005-10-27 hvede eft strandsv2-i.JPG (89173 bytes)

Efter fremspiring ser det umiddelbart lidt uensartet ud fordi stubresterne dominerer. Men ved nærmere eftersyn er jeg egnetlig godt tilfreds. Plantetallet er ok. Så må jeg bare håbe, at overvintringen forløber fint.

2005-10-27 hvedesorter.jpg (62402 bytes)

Her ses en mere "normal" hvedemark: 2.års hvede, hvor halmen er snittet.

Det spændende ved dette billede, er at der allerede kan ses sortsforskelle! Det er Biscay til højre og Solist til venstre i samme mark og sået samme dag! Jeg render ikke efter de nyeste sorter. Jeg har taget konsekvensen af vort (forårs)kolde område, og har valgt Solist pga. dens eminente overvintringsevne. Biscay er valgt pga. den har et ry som værende god til 2.års hvede og især ved plæjefri dyrkning.  Også fordi den klarede sig rigtig flot her til høst 2005 hos mig.

2005-10-27 vinterraps-i.JPG (151633 bytes)

Ja, jeg fik sået vinterraps alt for sent. En masse opgaver løb med for megen tid i høst (bla. troede jeg at det hvede, der skulle "udskibes" fra gården i høst på gund af pladsmangel, som lovet ville blive afhentet af kornfirmaet! Det holdt ikke stik. Der manglede simpelthen lastbiler i høst! I stedet måtte vi selv køre ca. 2500 hkg væk, og det gav en masse unødig spildtid.)

Rapsen på billedet er sået 26.august. Og nu ender det nok med, at de sidstsåede rapsmarker er dem, der får den rette størrelse inden vinteren! De marker der er sået i begyndelsen af august, er nu meget kraftige, og planterne er i risikozonen for vinterskader.

2005-10-27 vinteraps3-i.JPG (79204 bytes)

Jeg har observeret områder, hvor rapsen udviser tegn på magnesiummangel. Derfor har jeg behandlet den pågældende mark med Magnesiumsulfat og mangansulfat. Det lave indhold af Mg i handelsgødningerne er et problem for planteavlsbrug. Det bliver rigtigt spændende at se effekten af gylle på markerne i fremtiden - ikke mindst hvad angår indholdet af mikronæringsstoffer!

 

 


2005-08-15 vårbyg&udl1-i.JPG (44938 bytes) Det lykkedes!

15/8/2005

Vårbyggen i pløjefri dyrkning, sået på 25 cm rækkeafstand med udlæg af engrapgræs imellem rækkerne

I år kvitteres der for placering af gødning til vårbyggen! Det tegner til det højeste gennemsnitsudbytte i vårbyg, jeg har oplevet i de 21 år jeg har været selvstændig landmand, hvis det fortsætter på dette niveau de næste par dage. At jeg kan høste høje udbytter med engrapgræsudlæg uden at udlægget er hæmmet eller ødelagt, kan jeg kun tilskrive at min metode med placering af N32 to steder, nemlig under vårbygkernerne og til udlægget, bare virker!

Og så er det helt rent for ukrudt. Modsat den gang jeg lagde ud i ærter! Ingen fremmede græsser. Nu skal det bare sikres mod nyfremspiring af græsser med noget Boxer hurtigt efter halmen er fjernet.

2005-08-15 vårbyg&udl2-i.JPG (35134 bytes) Ensartet plantebestand af Conni engrapgræs. Og i år kan halmen fjernes uden de køreskader, som var følgen af de våde betingelser sidste år.

 


11.august 2005 Høstvejret driller
2005-07-17 tx36-i.JPG (11218 bytes) Så må det være på tide med en opdatering af siderne!

Klargøring og start på høsten

Høstarbejdet er stoppet i øjeblikket. Mangler bare 3-4 timer i at have afsluttet frøhøsten. Strandsvingelen blev høstet på roden i år, og selv om jeg har sagt til mig selv tidligere at det ville jeg aldrig gøre, så endte det med at blive løsningen. Det har været nemmere at få tørt efter regn, og jeg havde is nok i maven til at lade det stå tilpas længe. Det stod faktisk 10 dage længere end det optimale skårlægningstidspunkt. Startede med at høste den 24.7. Udbyttet blev 1680 kg/ha tør vare. Ikke rekord, men dog rimeligt af en 2.års afgrøde.

Inden høststart fik skærbordet monteret en ny græskniv med nye knivfingre og -holdere. Det har allerede vist sig at være en god ide i forbindelse med høst af frøgræs på roden.

2005-07-17 tx36NH-i.JPG (12937 bytes) New Holland TX36'eren er en bundsolid maskine, som jeg er meget glad for. Med 6 rystere, kerneudskiller, forsold og et stort selvoprettende soldareal og avnespreder klarer den opgaverne flot.

Selvom den har mange timer på bagen efterhånden (2860 !) og er fra 1992, så har den siden jeg anskaffede den i 2001 i gennemsnit kostet 15.366 kr/år i sliddele og reperationer. Alt inklusive såsom luftfiltre, akkumulator, lejer og uheld. Iflg. Næsgård mark maskinmodul koster det mig 371 kr/ha incl. timeløn at høste korn.

2005-07-17 strandsvingel-i.JPG (9015 bytes) Strandsvingelen den 17.7. Marken er en 2.års mark, og det specielle ved den, er at halmen fra sidste års høst er snittet og efterladt. Se mere her. Det har fungeret rigtigt godt. Og det har således efterladt 80-100 kg N/ha +P&K samt en meget stor mængde organisk materiale til jordstrukturen. Det ville være mistet, hvis halmen var fjernet.
2005-07-17 hvede-i.JPG (9982 bytes) Vinterhvede fotograferet den 17.7. Og det grå og triste regnfulde vejr er fortsat i stor stil siden da. Jeg skal ikke gætte på udbytteniveauet i år. Om tørkeperioden har kostet noget udbytte er svært at gisne om.

Igen i år, har der ikke været antydning af goldfodssyge i 2.års hveden. Endnu et bevis på at denne sygdom forsvinder når man dyrker flerårshvede pløjefrit. Det har jeg nu konstateret i 5 år.

2005-07-17 vårbyg-i.JPG (7837 bytes) Vårbyg efter strandsvingel den 17.7. Vårbyggen tegner generelt godt i år - men lad os nu se, når det kan lade sig gøre at høste den. På nuværende tidspunkt den 11.8 er byggen helt moden og høstklar, hvis vejret vil!
2005-07-26 høst strandsvingel-i.JPG (10644 bytes) Høst af strandsvingel. Også efter 2. og sidste høstår snittes halmen. Der er således efterladt endda meget store mængder plantemateriale og næringsstoffer ti ljorden og efterfølgende afgrøder.
2005-08-11 snitning-i.JPG (11068 bytes) Snitning af engrapgræshalm og stub med Kuhn afpudser monteret med Y-formede snitterknive. Det øger omsætningen og gør marken klar til harvning med hankmoharven.
2005-08-09 orfeo-i.JPG (15331 bytes) Her høstes Orfeo Engrapgræs direkte på roden den 9.8.  Afgrøden ser ud til at give et særdeles fornuftigt resultat og en pæn vare. Den er lagt ud i vårbyg på 25cm rækkeafstand med præcis dybdestyring og speciel N-tilførsel til udlægget som et eksperiment. Der kan læses mere om det her. Se udlægget i foråret her.

 

 


4.juni 2005 Regn og god vækst
2005-06-01 hvede-i.JPG (18768 bytes) Den 1.juni: hvedens aks er synlige og skridningen i fuld gang. På nuværende tidspunkt er der kun svage septoria angreb i bunden. Jeg har beskyttet med 0,20 Opus+ 0,1 Tern her omkring den 28-29/5.

2. års Grommithvede er behandlet med 0,1 Opus+0,1 Zenith den 22/5.

2005-06-01 2.års hvede-i.JPG (24704 bytes) Forsøgsparceller i 2.års Grommithvede. Marken var som nævnt meget hårdt ramt af kulde og manglende vækstmuligheder som resulterede i manganmangel bla. Varmen sidst i april og regN hjalp betydeligt.

Vi har netop i går og natten til i dag, lørdag 4/6, fået 15 mm. regn. Det er ikke meget i forhold til andre områder i Danmark, men meget passende, fordi engrapgræs og strandsvingel er ved at skride nu.

Ialt har vi fået 74 mm regn siden den 27/4.

Vårbyggen er stadig meget tilfredsstillende. Selvom sorten er Power og den er meget tæt i bunden, er der endnu ingen meldugangreb. Der forekommer skoldpletangreb visse steder. Vårbyggen skal svampesprøjtes i den kommende uge.

 

2005-06-01 Orfeo-i.JPG (18532 bytes) Orfeo Engrapgræs ved skridning. Det er udlagt i vårbyg med gødningsplacering til engrapgræsset. (Se marken tidligere her , læs om såmetoden her).

Der er en del vårbyg spildplanter, som har overlevet vinteren. De kunne have været weed-wiped, men jeg vurderede, at de kun har ganske ringe betydning. Der har været rødsvingel i en del af marken i 2002, og der er et problem med frøbærende rødsvingelplanter visse steder. Frøene kan frarenses, men burde selvfølgelig ikke være der.

 

 


18.maj 2005 God vækst lige nu

2005-05-18 vaarbyg-i.JPG (27028 bytes)

Vårbyggen er kommet godt fra start. Her ses en mark med forfrugt strandsvingel sået den 9.april og med placeret gødning til vårbyggen og uddriplet N32 i rækkerne til udlægget. Vårbyggen er etableret på dobbelt rækkeafstand og med et nyt udlæg af strandsvingel imellem rækkerne. Hvis alt går vel, vil der således være strandsvingel i 2 år, 1 år med vårbyg og derefter igen 2 år med strandsvingel!

Det kan næsten ikke ses, at det er sået i en gammel frømark uden pløjning. Stub og afgrøderester er godt omsat, og såbeddet var perfekt.

2005-05-18 vaarbyg2-i.JPG (26869 bytes)

Her ses det nyfremspirede udlæg afstrandsvingel.

2005-05-18 hvede-i.JPG (22981 bytes)

Hvedemarkerne er nu godt på vej. Her ses en 1.års Hattrick hvedemark Det hjalp med det regn der kom i starten af maj. En 2.års hvedemark var meget hårdt ramt af manganmangel kulde og kvælstofmangel. Den så rigtig dårlig ud ved månedsskiftet. Men regn og mere varme og optagelse af kvælstof har nu pyntet meget på kuløren og væksten.

Ellers er der travlt med ukrudtssprøjtningerne. Svampeangreb ahr jeg endnu ikke konstateret, og især er det spændende at konstatere, at hvedebladplet har ikke vist sig endnu.

 


3.maj 2005 Maj - endelig varme og vand!
2005-04-26 mn mangel.jpg (30059 bytes) Jeg er blevet klogere! Manganmangel har været næsten ukendt siden jeg droppede ploven, og jeg var ret sikker på at det ikke mere skulle blive et problem. Men....

I år har der sandelig været mangelsymptomer. Om det er den nye stubharve, der løsner og ilter jorden mere, eller det er en kombination af det og en stigende mægnde organisk materiale i det øverste jordlag er svært at sige. Stigende reaktionstal er også en forstærkende faktor.

I 2.års hveden har det svedet hveden helt af i lavningerne, og jeg frygtede faktisk at den helt døde i de værste områder!

Næsten 10 dage med nattefrost i slutningen af april var hård ved hveden.

<-- Her sprøjtes mangansulfat med TwinCap dobbeltdyser der yder en rigtig god dækning af bladene med 125 l vand/ha (26.april).

2005-04-26 vaarbyg svedet.jpg (53174 bytes) <-- Aldrig set tidligere! Vårbyg, hvor bladene er svedet af i lavningerne lige efter fremspiring! Jeg havde i år besluttet ikke at tromle vårbyg markerne. Der er efterhånden ikke ret mange sten, og desuden ville jeg gerne bevare den gode jordstruktur i overfladen.  Udlægsmarker med engrapgræs vil jeg ikke tromle, fordi derved jævnes rillerne efter pakhjulene ud, og det dækker i mange tilfælde for meget jord ind over frøene, og sænker spireprocenten.

Men jeg kunne se, at hvor der var kørt på jorden efter såning, var planterne ikke svedne. Det viser, at det er en kombination af frost og manganmangel på grund af løs og iltet jord der frembringer symptomerne.

Det ser heldigvis ud til at afgrøden retter sig igen, og har tilstrækkelig spireenergi til at danne blade igen.

Nu har vi fået plustemperaturer om natten og masser af varme samt 11 mm regn siden den 27.april.

 


 

21.april 2005 Nu må det gerne blive varmere
Vårbyggen er i fremspiring, og det ser ganske fornuftigt ud. Såbedet har været rigtig godt i dette forår, og udgangspunktet er således ganske udmærket. Væksten i 2.års frømarkerne er god. 1. års engrapgræs kunne godt bruge noget vand og varme lige nu, og det ville helt sikkert også sætte mere skub i hveden. Det er ganske typisk for lokaliteten her midt på Sjælland, at nattefrosten stadig spøger. Det bremser en del af væksten.

Ellers må jeg konstatere, at hveden har busket sig rigtig flot. Det tyder på nogle gode kraftige skud, og da plantebestanden er tilpas lav, giver det efter min mening et godt udgangspunkt.

Hvedemarkerne er fantastisk rene. Ukrudtsbekæmpelsen i efteråret har virket særdeles godt, og man skal lede efter ukrudt nu. Græsukrudt kan ikke findes på nuværende tidspunkt, men det kan selvfølgelig ændre sig. Kun i "eksperimentmarken" hvor der er sået hvede efter engrapgræs, er der græsukrudt i form af fremspirede engrapgræs planter fra spildfrø samt en del burresnerre. Ikke et alvorligt problem, men jeg tror nok jeg vil bruge 12 gram Monitor/ha for at bekæmpe både burresnerre og dæmpe engrapgræsset.


10.april 2005 Såarbejdet afsluttet lørdag den 9.april 2005.

2005-04-08 thorit-i.JPG (3845 bytes)

Her blev gødskning af frøgræs samt startgødskning af hveden færdiggjort. Hvedemarkerne er tilført 500 kg 12-4-14 11S pr. ha. Jeg foretrækker at have det overstået inden såningen påbegyndes. Desuden er det med til at sikre, at jeg ikke kommer for tidligt ud og bearbejder en kold og våd jord og måske også laver strukturskader ved kørselen.

Marker der var planlagt vårbyg i var i år anderledes behandlet i efteråret. Normalt har jeg praktiseret den meget vigtige harvning efter høst og ladet marken hvile med fremspiring af ukrudt, nedvisnet med Glyphosat og endelig afsluttet med en dyb harvning sent på efteråret.

Men i år såede jeg gul sennep ved den første harvning med en spreder monteret på harven. Det sparer en arbejdsproces og er en hurtig og enkel metode at etablere efterafgrøden. Jeg sår efterafgrøder mest på grund af den strukturforbedrende faktor ved rodudvikling og tilførsel af organisk materiale. At de så også kan opfange noget nitrat er en yderligere fordel. Det tvivler jeg dog på her hos mig, eftersom halmnedmuldningen hurtig binder 30-40 kg N/ha i omsætningsprocessen.

Eftersom der groede sennep trak jeg sprøjtningen mest muligt for at opnå mest vækst i sennepen. Det betød, at de først fik glyphosat den 11. november. Og herefter var der ingen gode dage at gennemføre den dybe harvning.

Jorden overvintrede således urørt siden harvningen lige efter høst. Og kun harvet i ca. 5 cm. dybde.

Derfor var jeg spændt på om den ville være mere våd og ubekvem i foråret, når den skulle opharves i ca. 10 cm dybde. Men det viste sig heldigvis at være en ubegrundet frygt. Jordstrukturen har været særdeles god. På billedet ses den urørte jord i højre side og i venstre side opharvet med Lemken Thorit harven.

2005-04-08 thorit1-i.JPG (3409 bytes)

 

Her er Thorit harven i gang med at fremstille såbed i en strandsvingelstubmark. Den var tilført glyphosat 21-8-2004 og har været splittet ad med hankmoharve i efteråret. Jordstrukturen var rigtig god, og der var et godt såbed efter en enkelt overkørsel med thorit harven. Der sås vårbyg på 25 cm rækkeafstand og med nyt udlæg af strandsvingel imellem rækkerne. Går det godt vil der således være et skifte i marken der er: strandsvingel - strandsvingel-vårbyg-strandsvingel -strandsvingel. Vel at mærke er det samme sort at strandsvingel der udlægges.

 

2005-04-08 solitair-i.JPG (3165 bytes)

 

Såsættet nedfælder flydende N32 med skiveskær i fronten. Der pumpes også N32 ud til en fordelerbom, som doserer gødning til de bagerste sårækker som udsår strandsvingel. Der dribles således en "madpakke" af N32 til frøgræsset. Herved opstår der ikke konkurrence om kvælstoffet imellem vårbyg og frøudlæg.

Sættet udfører således 5 arbejdsprocesser: 1) nedfældning af N32 under vårbygkernerne, 2) rotorharve med pakvalse, 3) såning af vårbyg på 25 cm rækkefstand, 4) såning af strandsvingel med de bagerste skiveskær imellem vårbygrækkerne i 0,5 cm. dybde og pakket af dybdehjulet, 5) uddribling af N32 til frøudlægget.

 

2005-04-10 conni-i.JPG (18211 bytes) Her ses Conni engrapgræs udlagt i vårbyg forår 2004 med den nævnte metode. Efter min mening er udviklingen af planterne fuldt ud på højde med udlæg i ærter. Og fremfor alt er det meget renere. Den præcise dybdestyring ved såningen af engrapgræsset har også virket godt fremspring. Bliver engrapgræs sået i en dybde af 1 cm, så er fremspiringsprocenten ca. 50%. Sås det i 2 cm dybde falder spireprocenten til 25% ! Så jeg vil helst så i 0,5 cm dybde. Det styrer de bagerste pakke/dybdehjul på såsættet, og de pakker jorden over frøene så kapillærfugten sikres.
2005-04-10 hvede-i.JPG (9003 bytes) Eksperimentmark. Vinterhvede sået efter engrapgræs. Normalt ikke en metode jeg vil anbefale, men da der var tid til at få splittet den gamle 2.års engrapgræs ad og afvente fremsiring af spildfrø og planter til en glyphosatsprøjtning, så var det nærliggende at prøve. Ellers vil jeg normalt så vårbyg efter frøgræs og herefter igen så vinterhvede (det var den bedste hvede jeg havde i 2004 - bedre en med vinterraps som forfrugt!).
2005-04-10 hvede2-i.JPG (18615 bytes) Her ses planterne tæt på. Buskningen har været god. Der er kun lidt fremspiret engrapgræs, og jeg forventer ikke det vil udgøre en alvorlig konkurrencerisiko. Jordstrukturen i marken er god - det minder nærmest om spaghnum.
2005-04-10 strandsv-i.JPG (15094 bytes) Også en eksperimentmark! 2. års strandsvingel, hvor halmen efter 1.års høst blev snittet af mejetærskeren. Herefter blev marken kørt over diagonalt med en slagleafpudser monteret med snitterknive. Herved blev halmen yderligere snittet og findelt og den blev også bedre spredt.

Målinger ved forskningscenter Flakkebjerg har vist, at strandsvingel kan indeholde over 100 kg N/ha. Så der er god grund til at arbejde med det. Det er ikke just det frøavlskonsulenter har anbefalet. De ville gerne have marken afbrændt og reni bunden. Bla. skulle det sikre hurtigere opvarmning i foråret og derved hurtigere vækst. Men i min kolde lokalitet har vi ofte nattefrost langt ind i foråret - og her vil jeg argumentere, at den snittede halm så er med til at holde på dagens varme og isolere jorden imod nattens kulde!

Forsøg på Flakkebjerg har vist uændret udbytte 2.år i forhold til at fjerne halmen. Og så bliver der en endnu bedre jordstruktur når marken skal omlægges efter 2.års høst - hvor halmen iøvrig også snittes og efterlades! Guf for regnormene og super forudsætninger for pløjefri dyrkning!


23.marts 2005 Gødningstilførsel
20050323-godning-i.JPG (8424 bytes) Så er der endelig til at køre i markerne. Sneen er væk, og alle frøgræsmarker er farbare. Så det var på høje tid at på tilført gødning til både engrapgræs og strandsvingel.

Det var  ret fascinerende at se, at nyudlæg af Conni engrapgræs allerede havde startet væksten under sneen på grund af de høje jordtemperaturer. På Planteinfo har man kunnet følge jordtemperaturen i 10 cm. dybde, og den har ligget lige omkring nul grader, selvom det var hård frost. Derfor er væksten alligevel tidligt i gang, selvom det varede længe inden sneen forsvandt.

Andre forår har vi måske haft bare marker i starten af marts, men med østlig vind og barfrost og kolde nætter langt ind i måneden. Det sætter ikke meget skub i væksten.

 

20050324-engrapgraes1-i.JPG (21532 bytes) Nyudlæg af Orfeo Engrapgræs, sået som udlæg i vårbyg på 25 cm. rækkeafstand med tilførsel af flydende N32 specielt til udlægget. Dette er lidt af et eksperiment! Jeg har 14,5 ha Orfeo og 15,5 ha Conni udlæg. Normalt er det fiaskohistorier der præger denne udlægsmetode - udlægget er enten for dårligt eller udbytteniveauet bliver for ringe i 1.års høst af engrapgræsset.

Men med tilførsel af placeret N til vårbyg sammen med uddriplet N32 til frøgræsset, ser det ud til at jeg har fundet en metode, der er brugbar. Udlæggene her i foråret er efter min mening fuldt på højde med tidligere udlæg i ærter - og en vigtig detalje: de er meget renere!

20050324-engrapgraes2-i.JPG (12833 bytes) Her ses Orfeo udlægget i rækkerne. Det var ekstremt vådt da dækafgrøden blev høstet, og da halmen skulle fjernes var jorden stadig meget våd. Men sporene var moderate (hjælper med pløjefri dyrkning), og nu har det ligesom udlignet sig lidt igen.

Til hovedsiden