Vækstsæsonen .

Fra en afgrøde bliver sået til den er høstklar, går der meget lang tid, og pasning og vejrforhold er altafgørende for om man opnår et godt resultat.

Arbejdsprocesserne er mangfoldige, men for at en afgrøde skal kunne lykkes, kræves i grundtræk følgende: 

Ærte spire

 

Mine nedenstående fotos (klik for forstørrelse) stammer fra ubehandlede områder i marker (1987-1995), og giver eksempler på hvor galt det kan gå. De alvorligste angreb af gulrust har i kontrolforsøg krævet op til 50% tab, men de nye sorters mindre modtagelighed og bedre varsling (samt klimatiske tilfældigheder) har de seneste år gjort denne svamp til mindre betydende. Meldug forekommer regelmæssigt i varierende styrke.

Begyndende meldug angreb i bunden af hvede. På dette niveau, er det muligt at få kontrol over angrebet.

Meldug på hvede blade. Her vil det være meget vanskeligt at bremse angrebet.

Meldug og brunpletsyge på faneblade. Dette angreb har for lang tid siden overskredet bekæmpelses tærskelen, og vil være meget tabsgivende.

Gulrust angreb på hvedeblad. Denne sygdom er den mest tabsgivende svampetype i hvede. Har ikke optrådt betydende de sidste par år.

Aksfusarium i hvedeaks. Et alvorligt angreb, som giver skrumpne og misfarvede kerner.

 

 

 
 Raps i blomst

Index Såning Miljø