De 5-årige storparcelforsøg Til hovedsidenRetur

Den 10.oktober 2001 lykkedes det endelig at få sået parcellerne (se mere fra såningen her).

Jeg må erkende at jeg rystede på hovedet da jeg forlod stedet! Det var absolut vanskelige betingelser med en meget våd og leret jord, og jeg havde forventet en elendig fremspiring med store spring i rækkerne.

Men når man nu aflægger marken et besøg, så kan man konstatere, at alle parceller står flot i rækker - nå ja, bortset fra discount løsningen der er blæst ud med gødningsspreder.

Nedenstående fotos viser situationen den 18.november (klik på foto for at få en forstørrelse). Det pløjede er mere grønt - men det er en efterhånden velkendt situation at denne såmetode giver mere grønne planter i efteråret fordi der frigøres kvælstof og tabes CO2. Hvor der er sået uden pløjning og med snittet halm bindes det tilgængelige nitratkvælstof af de bakterier der er i gang med omsætningen. Farven bliver igen mørkere, når hvedeplanterne har etableret rodnet og temperaturerne daler. I foråret kan situationen blive omvendt, da processen vendes, og der vil med de stigende temperaturer i stedet frigøres kvælstof fra det organiske materiale ( se foto fra observationer 7.maj i foråret 2001 samt i april måned). I det pløjede kan der på dette tidspunkt være "spist op på marker der ikke har været husdyrgødede.

 

171101-konv01-i.JPG (11091 bytes) 171101-konv02-i.JPG (18727 bytes) Konventionel: pløjning+ rotorharve
171101-discount01-i.JPG (11080 bytes) 171101-discount02-i.JPG (18938 bytes) Discount: gødningsspreder+nedharvning
171101-solitair01-i.JPG (11456 bytes) 171101-solitair02-i.JPG (18629 bytes)  

Lemken Solitair, aktiv såning

171101-JD01-i.JPG (10996 bytes) 171101-JD02-i.JPG (18027 bytes) John Deere skiveskær, passiv såning
171101-horsch01-i.JPG (9414 bytes) 171101-horsch02-i.JPG (17165 bytes) Horsch Airseeder, passiv såning
Jeg havde en ramme med til optælling af plantebestande. Der er (såfremt det lykkedes for alle maskiner?) sået en meget høj udsædsmængde på 235 kg/ha pga. det sene tidspunkt.

I tabellen herunder ses resultatet af 8 optællinger ved hver parcel. Det er som sagt ikke til at sige om såmængden er ramt korrekt, men der er forbavsende høj fremspiring i discount metoden - men dog med meget varierende planteudvikling pga.den uensartede sådybde.

Standardafvigelsen er også vist - jo lavere denne værdi er, desto mere ensartet er maskinen i stand til at så kernerne - ved en værdi på 0 ville alle optællinger give samme resultat. Det er meget overraskende at det konventionelle varierer så meget, men måske fordi det er en almindelig radsåmaskine og ikke er en luftsåmaskine?

Optælling af fremspirede planter/m2, 17.november 2001 (optalt med 1/10 m2 ramme)

Horsch

John Deere

Lemken Solitair

Discount

Konventionel

Tælling 1

220

330

260

430

470

Tælling 2

260

230

340

350

200

Tælling 3

330

350

360

340

380

Tælling 4

230

340

390

270

350

Tælling 5

290

350

360

390

260

Tælling 6

310

370

360

300

310

Tælling 7

270

210

350

300

310

Tælling 8

310

340

350

360

400

Gns. plantetal/m2

277,5

315,0

346,3

342,5

335,0

Standardafvigelse

39,6

60,0

37,8

52,3

84,3

 

Se udbytteresultater og planter fra det første forøsgsår her.

Bemærk: På fyn blev der gennemført en demonstration med forskellige maskiner dagen før, nemlig den 9.oktober.

Følg udviklingen på Patriotisk Selskabs hjemmeside